از مجموعه‌ی جانوران / اردک

تومان۱۰,۰۰۰

شناخت جانوران، اندام‌ ها، و محیط زیست آن‌ ها؛ آموزش، بازی، و داستان‌ پردازیِ خلاق؛ تقویت و هماهنگی چشم و دست از طریق تصویرسازی‌ های ساده و جذاب و برجسته‌ سازی با استفاده از نمدهای رنگارنگ نرم و بی خطر، قابل شست و شو، بدون حساسیت، و ماندگارساسیت، و ماندگار