اولین کلمه‌ی هر بچه، بابا

تومان۳۵,۰۰۰

کتابی با تصاویر شاد و چشم نواز برای آموزش آواها به کودکان با استفاده از تصویر و نام حیوانات و با تاکید بر مفهوم “بابا” و عواطف پدرانه