جانوران دوست داشتنی

تومان۸۰,۰۰۰

کتاب پارچه ای با موضوع جانوران و بچه های آن ها، برای شناخت جانوران و نیز رابطه ی زیبای مادران یا پدران با فرزند از طریق تصویرهای جذاب از دنیای حیوانات. از مجموعه کتاب های تصویری بدون متن، طراحی شده برای نوزادان و خردسالان.