رنگ ‌ها

تومان۱۰,۰۰۰

آشنایی با نام و مفهوم رنگ‌ها از طریق دسته‌بندی و جایگذاری اشیای همرنگ در جیب‌های مربوط به هر رنگ و پس از آن یافتن رنگ‌های مشابه در پیرامون خود. در مراحل اولیه‌ی یادگیری و در سنین پایین، تشخیص تفاوت رنگ‌ها و دسته‌بندی آن‌ها کافی‌ست.