شکل ‌ها

تومان۱۰,۰۰۰

آشنایی با نام و مفهوم شکل‌های هندسی از طریق دسته‌بندی، جداسازی، و چسباندن شکل‌ها و اشیای مشابه در صفحه‌ها و بازی و داستان‌پردازی با آن‌ها و پس از آن پیدا کردن نمونه‌های مشابه در پیرامون خود.