عدد ها

تومان۱۰,۰۰۰

آشنایی با نام و مفهوم عددها از طریق جداسازی، جایگذاری، و شمارش اشیا، و بازی و داستان‌پردازی با آن‌ها و پس از آن تمرین شمارش با اشیای پیرامون خود.