پازل‌های دوتایی جانوران و خوراکشان

تومان۹۳,۰۰۰

این مجموعه شامل 20 قطعه پازل از جانوران گوناگون و خوراک هرکدام، مناسب 3 تا 6 سال است. در این مجموعه کودک هر جانوری را با خوراکش جور می‌کند و علاوه بر یادگیری نام جانوران و غذایشان به پرورش ذهن و خلاقیت و مهارت‌دست ورزی خود می‌افزاید.