برم بشینم رو لگن

تومان۱۲۰,۰۰۰

کتاب پارچه‌ای با موضوع آموزش رفتن به توالت و دستشویی برای کمک به والدینی که کودکانشان در حال گذشتن از مرحله‌ی پوشک هستند، از طریق داستانی بر اساس روش الگوپذیری، با تصویرهای ساده و جذاب و رنگارنگ و متنی ساده و کوتاه و آهنگین برای نقش بستن موضوع در ذهن کودکان.