حق دارم کودک باشم

تومان۸۵,۰۰۰

کتاب “حق دارک کودک باشم” بر اساس پیمان‌نامه‌ی جهانی حقوق کودک نوشته شده و سعی کرده حقوق کودک را در قالب واژه‌ها و تصویرهای مناسبِ کودکان عرضه کند و خوانندگان خود را در سراسر جهان به پیگیری و رعایت این حق بنیادی برانگیزد.