خانواده‌ی دوست داشتنی

تومان۸۰,۰۰۰

کتاب پارچه ای با موضوع خانواده و اعضای آن. از مجموعه کتابک های تصویری بدون متن، طراحی شده برای نوزادان و خردسالان. مناسب برای داستان پردازی و گفت و گو در باره ی هر یک از اعضای خانواده و ایجاد شناخت و رابطه با آن ها.

همراه با عروسک انگشتی