دایناسور و شکل‌ ها

تومان۱۰۰,۰۰۰

کتاب پارچه‌ای دایناسور و شکل‌ها، مناسب یک تا چهارسال؛ برای آشنا کردن نوزاد و نوپا با شکل‌های هندسی از طریق تصویرهای شاد و جذاب و نگاه به محیط پیرامون است.