دم‌های جنگلی

تومان۱۲۰,۰۰۰

کتاب پارچه ای لمسی برای  بازی و آشنایی با حیوانات جنگل و شکل گوناگون دم هایشان، با استفاده از بافت‌های متنوع پارچه