دُم ها

تومان۲۰۰,۰۰۰

کتاب پارچه ای دم‌ها مناسب یک تا چهارسال، کتاب لمسی برای آشنایی با جانوران و بازی و شناخت شکل گوناگون دم هایشان؛ با استفاده از بافت‌های متنوع پارچه است.