دم ها

تومان۱۲۰,۰۰۰

کتاب پارچه ای لمسی برای سرگرمی با جانوران و بازی و آشنایی با شکل گوناگون دم هایشان، با استفاده از بافت‌های متنوع پارچه