یه عالمه هیجان (مجموعه‌ی 6 جلدی )

تومان۳۳۰,۰۰۰

مجموعه شش جلدی یه عالمه هیجان، مناسب یک تا چهار سال تهیه شده از مقوای بهداشتی و مقاوم؛ برای آموزش احساسات به کودک و مواجهه‌ی منطقی با آن‌ها از طریق داستان است.