مامان / بابا ( مجموعه 2 جلدی)

تومان۱۰۰,۰۰۰

مجموعه مامان بابا، مناسب یک تا سه سال؛ مجموعه دو کتاب تصویری زیبا و چشم نواز برای آموزش آواها و واژه های ساده و تقویت حافظه تصویری کودکان با استفاده از شکل و نام حیوانات و با تکرار واژه‌های عاشقانه مامان و باباست!