مجموعه مامان بابا

تومان۶۶,۵۰۰

دو کتاب تصویری زیبا و چشم نواز برای آموزش آواها و واژه های ساده و تقویت حافظه تصویری کودکان با استفاده از شکل و نام حیوانات و با تکرار واژه‌های عاشقانه مامان و بابا!