مجموعه ما و آن‌ها ( سه جلدی متحرک)

تومان۲۰۳,۰۰۰

مجموعه سه جلدی کتاب متحرک با نام های “چه‌جوری بخوریم؟” ، “چه‌جوری بپوشیم؟” ، “چه‌جوری تمیز بمانیم؟” برای آموزش نکاتی در مورد غذا خوردن، لباس پوشیدن و بهداشت فردی به کودک همراه با بازی