نخستین کتابخانه من ( مجموعه‌ی 6 جلدی)

تومان۳۰۰,۰۰۰

مجموعه نخستین کتابخانه‌ی من، مناسب شش ماه تا سه سال؛ مجموعه شش جلد کتاب تصویری کوچک برای آشنا کردن هرچه بیشتر کودک با نام‌ها و تصاویر و آواها و تقویت حافظه دیداری و شنیداری و واژگانی است.