از نگرانیت بگو

تومان۳۵,۰۰۰

کتاب از نگرانیت بگو، مناسب سه تا شش سال؛ از کتاب های تعاملی برای آموزش مهارت‌های زندگی به کودک است. این کتاب مفهوم نگرانی و ترس را برای کودک ملموس می‌کند و با آوردن مثال و تجسم موقعیت‌های واقعی، راهکارهایی به کودک خردسال برای مواجه با نگرانی خویش، آموزش می‌دهد.

ناموجود