طناب نامرئی

تومان۴۲,۰۰۰

کتاب طناب نامرئی مناسب چهارتا هشت سال، کتابی با مفهوم اضطراب جدایی در کودکان خردسال است. متن کتاب با استفاده از مثال طناب نامرئی (طنابی از جنس عشق که ما را به عزیزانمان وصل می‌کند)؛ کودک را در کنارآمدن با غم تنهایی و از دست دادن دوستان و اعضای خانواده، یاری می‌کند.