لگن من

تومان۴۸,۴۰۰

کتاب “لگن من” مناسب 18 ماه تا سه سال، کتاب کمکی برای گرفتن کودک از پوشک است. این کتاب داستان حیواناتی است که با پدیده “لگن دستشویی” آشنا می‌شوند. کتاب لگن من، کودک نوپا را از طریق همذات پنداری به استفاده از لگن تشویق می‌کند.