کتاب پازل سبزه و آب

تومان۱۲۰,۰۰۰

از مجموعه ی حسی لمسی مانا تماماً تکه دوزی شده، برای آشنایی با محیط پیرامون از طریق تصویرهای ساده و لمس بافت های متنوع متناسب با موضوع. ابزاری برای جورچینی، داستان پردازی خلاق، و تقویت مهارت های حسی و حرکتی و گفتاری.