کی با من جورتره؟

تومان۳۵,۰۰۰

کتاب “کی با من جورتره؟” مناسب چهارسال به بالا، به یکی از مهم ترین دغدغه‌های دنیای امروز می‌پردازد. این کتاب به کودک آموزش می‌دهد که تفاوت‌ها را به رسمیت بشناسد؛ افراد و گروه‌های شبیه خود را پیدا کند و در عین حال با آدم های متفاوت نیز همکاری و همدلی داشته باشد. درمسیر داستان این کتاب، خردسال با اشکال هندسی گوناگون نیز آشنا خواهد شد.